Değerlerimiz

Güvenilir Olmak

Şirketimiz, güven kazanmayı diğer tüm kazançların üstünde tutar. Bizce sürdürülebilir başarının en temel öğesi ve kurum kültürümüzün en önemli değeri; çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın, müşterilerimizin ve toplumun bize olan güvenidir.

Çevreye Duyarlılık

Elif Minder olarak tüm faaliyetlerimizde çevreye ve topluma saygı ön planda gelir. Her türlü aktivitemizin çevre üzerindeki etkilerini gözlemler ve oluşabilecek negatif etkileri minimize etmek için gerekli önlemleri alma sorumluluğunu kabul ederiz.

Bireye ve Topluma Saygı

İş süreçlerimizin her aşamasında çalışanlarımızın, pay sahiplerimizin, iş ortaklarımızın, müşterilerimizin beklentilerine ve ihtiyaçlarına değer verir, inanç ve görüşlerine saygı duyarız.